Privacyverklaring

Patries Personal Business Manager neemt jouw privacy zeer serieus. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hieronder leg ik zo duidelijk mogelijk uit wat dit precies inhoudt, waarom ik dit doe en welke rechten je kunt uitoefenen.

Ik heb geprobeerd om mijn privacyverklaring in zo begrijpelijk mogelijke taal te verwoorden. Mocht je toch vragen hebben, dan kun je mij bereiken via de mail hi@patries.nl of per telefoon 06 125 220 35.

Welke gegevens verzamel ik?
De gegevens die ik (mogelijk) van jou verzamel zijn alleen de gegevens die je zelf aan mij hebt verstrekt via de telefoon, per mail of tijdens het invullen van een aanvraagformulier.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
• Voor- en achternaam
• Straat en huisnummer
• Postcode
• Woonplaats
• E-mailadres
• Telefoonnummer

Met welk doel gebruik ik de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

• Jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een formulier voor een offerteaanvraag, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken. Deze gegevens sla ik op in mijn administratie.

Door de gegevens aan mij te verstrekken geeft je mij toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk als ik diensten voor jou ga uitvoeren.

Met wie deel ik uw persoonsgegevens?
Ik geef jouw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen (externe leveranciers of bezorgdiensten) als dat nodig is voor het uitvoeren van de aangeboden diensten of als ik dat wettelijk verplicht ben. Ik eis van deze partijen dat zij net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaan zoals ik dat doe en dit uitsluitend doen voor de doelen en onder voorwaarden die ik met hen heb afgesproken.

Beveiliging persoonsgegevens
Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je mijn website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Een cookie verzamelt echter geen persoonsgegevens die gelinkt zijn aan jouw identiteit, maar onthoudt enkel jouw voorkeuren en interesses op basis van jouw surfgedrag. Kijk voor meer informatie over cookies op de website van ConsuWijzer.

Cookies worden vooral geplaatst om de gebruikerservaring van deze website te verbeteren.
Dit zijn de verschillende soorten cookies die worden geplaatst:

  • Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor het correct functioneren van (delen van) mijn website.
  • Analytische cookies: deze cookies zijn nodig om het surfgedrag van bezoekers van deze website te monitoren. Ik maak bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics websitestatistieken. Ik gebruiken deze data om bezoekstatistieken over mijn website te verzamelen en hiermee verbeteringen door te voeren. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Hierdoor kan ik jou niet persoonlijk herleiden. Lees meer over het beleid van Google Analytics.
  • Marketingcookies: deze cookies worden gebruikt om klikgedrag te monitoren die verwerkt worden door de Facebookpixel waardoor ik mijn advertentiecampagnes op Facebook beter kan aansluiten op het gedrag en de interesse van mijn websitebezoekers.

Je kunt de cookies uitschakelen of verwijderen via de browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van deze browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Op mijn website kun je links naar externe websites aantreffen. Deze externe websites kunnen ook gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Facebook
Op mijn website maak ik gebruik van de Facebook-pixel, die gegevens verzamelt voor Facebook-adverteren.

Jouw e-mailadres, voornaam, telefoonnummer en gedrag op mijn website kan met Facebook gedeeld worden voor het aanmaken van een aangepaste doelgroep voor Facebook-adverteren. E-mailadressen worden aangeleverd en geanonimiseerd voor het aanmaken van doelgroepen die ik met mijn Facebook-advertenties wil benaderen. Ik ontvang hierover vervolgens rapportages met geanonimiseerde gegevens.

Wanneer je niet wenst dat via dit platform advertenties worden getoond, dan kun je dat bij mij aangeven via hi@patries.nl. Ook kun je je hiervoor bij Facebook afmelden. Hoe je dit doet, lees je hier.

Let op: het is mogelijk dat je na het afmelden nog steeds advertenties van mij te zien krijgt. In deze gevallen val je in een algemene doelgroep waar ik mijn advertentie dan op richt. Lees meer informatie over de cookies van Facebook.

Bewaartermijn
Ik bewaar uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens die ik alleen gebruik om te antwoorden op een bericht dat je aan hebt gestuurd middels het contactformulier, wordt binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie verwijderd.

De gegevens in mijn administratie bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je heeft altijd het recht om te vragen om inzage te geven in de gegevens die ik van jou heb. Ook kun je mij vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft jou daarnaast het recht om een klacht over mij in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je het niet eens bent met de manier waarop ik met jouw persoonsgegevens (ben) om(ge)gaan.

Wijzigingen

Ik behoud mij het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen.

Patries Personal Business Manager
Ambachtsweg 17
2291 EV Wateringen
06 125 220 35
hi@patries.nl